Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

Célok

Az alapítvány céljai és feladatai:

1. Célok:

 •  A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
 • Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatás megmegszervezése, a szociális segélyezettek számának e foglalkozttás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás nyújtása.
 • A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgltatások ellátása. Társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.
 • A közcélú, közhasznú, tranzit és igény esetén egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált foglalkoztatása az ehhez kapcsolódó EU-s, régiós, térségi, foglalkoztatáspolitikai és egyéb közmunkaprogramok pályázatain való részvétellel, szoros együttműködésben az önkormányzattal, annak intézményeivel, bizottságaival és a képviselőtestülettel.
 • Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok elkészítése.
 • Az euroatlanti integráció elősegítése: egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése, a hely és regionális környezetvédelmi feladatok EU-s szinvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétgek szociális ellátása, gondozása.
 • Helyi civilszervezetek ernyőszervezeteként való működés.
 • A község önkormányzaton kívüli gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása, az ebből adódó gazdasági előny érvényesítése és annak felhasználása a község érdekében.
 • Nemzetközi kultúrális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ehhez kapcsolódóan rendezvények szervezése.

2. Feladatok:

 • nevelés és okatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • hátrányos helyzetű csoprtok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • rehabilitációs foglalkoztatás
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő – kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása
 • euroatlanti integráció elősegítése