Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

EFOP 1.3.5-16-2016-00486 számú, “Együtt, egymásért a komlói kistérség közösségéért” című pályázat

A pályázat adatai:

  • A kedvezményezett neve: Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány
  • A projekt címe:  Együtt, Egymásért a Komlói kistérség közösségéért!
  • A szerződött támogatás összege: 23.160.390.- HUF
  • A támogatás mértéke (%-ban):  100%
  • A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2020. 08. 29. (Ez volt a projekt fizikai befejezésének határideje is.)
  • A projekt teljes azonosító száma: EFOP 1.3.5-16-2016-00486

A projekt tartalmának bemutatása:

Programunk a Komlói  kistérség közösségeinek együttműködésével megvalósuló rendezvényeket foglal magába, amelyek a társadalmi szerepvállalásukat segíti.
A programunkban jelentős szerepet vállal a helyi közművelődési egyesület, melynek tagjai önként, térítés nélkül is sok feladatot vállalnak. A pályázati útmutatóban megfogalmazottaknak megfelelően pedig kötelezettséget vállalunk arra, hogy a „A” komponensben megjelölt Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-ével együttműködünk.

A programok célközönsége Hosszúhetény, Komló, Máza, Kárász községek lakossága, ezen belül is jelentősebb részben a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a szépkorúak.

Az „A” tevékenységcsoporton belül civil kerekasztalt működtetünk, mely a mellett, hogy teret és lehetőséget ad az aktuális civil ügyek egyeztetésére, az önképzésre, jelen projekt programjainak koordinálására, toborzására, az eredmények értékelésére is lehetőséget biztosít.
Szintén az „A” tevékenységi csoportban 1 db önkéntes menedzsment képzést végzünk 10 fő bevonásával, melyen a programot koordináló és szakmai megvalósítók vesznek részt.

A “C” tevékenységcsoportban a közművelődési programok közül az óvodás és iskolás korúak számára szervezünk jeles napokhoz köthető kézműves foglalkozásokat, filmklubokat, valamint a népi játszóház programokat. Programjaink elsődleges célkitűzése, hogy családi, több generációt megmozgató programokat szervezzünk, ezek a népviselet napja, az üveges fesztivál, a közösségi kirándulások és túrák, a hungarikumokat bemutató és a hagyományőrző napok, a „Le Tour De Cure”, amely egy preventív egészségügyi szűrőkampány, sport és családi nap, A tisztelet az időseknek program., amely pedig aegy szépkorúaknak szóló rendezvénysorozat. Elsősorban a felnőttek részvételére számítunk a civil napon és a helytörténeti kiállításon, a CSR népszerűsítő programokon, az “Amikor én még kislány/ kissrác voltam!”, és a “nosztalgia napok” rendezvények.

 

Célközönségünk elérésében többféle csatornát kívánunk igénybe venni. Egyik legfontosabb kommunikációs eszközünk saját honlapunk, ahol folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a projektről. Nagyobb eseményekről (hagyományőrző napok, üveges, bányász napok) írásos tájékoztató anyagot is készítünk, melyet a község fontos és forgalmas helyein helyezünk ki. Intézményeink adta lehetőségekkel is élünk, így az óvodában és az iskolában a pedagógusok tájékoztatják a gyerekeket a nekik szóló programokról, a faluházakban, közösségi színterekben pedig ott dolgozó munkatársunk tájékoztatja az érdeklődőket. A  helyi közösségi tájékoztatásához a helyi civil szervezetek segítségét is igénybe vesszük, hiszen kistelepülésen nagyon fontos a személyes kapcsolattartás és tájékoztatás.

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a közönségből érkező visszajelzések figyelésére. Ennek fontos eszköze a programok utáni beszélgetés, melynek során megkérdezzük a résztvevőket a szerzett élményekről és tapasztalatokról, és az elhangzott véleményeket értékeljük, majd beépítjük a következő évi program szervezése során.
Programjainkban legalább 7600 fő vesz részt, 29 db eseményt szervezünk, melyeken legalább 30 fő vesz részt, és 50 db rendezvényt terveztünk, melyeket a részvevők száma eléri vagy meghaladja a 100 főt.
 
Esélyegyenlőség megteremtésére vonatkozó tartalmai elemek:
 
“A betegség megelőzése könnyebb, mint a gyógyítása.” Szűrő programok megszervezése, életmódváltás.” Sportesemények szervezése, szűrővizsgálatok, életvezetési tanácsadás. Stb..

“Az idősek esélyegyenlősége.”  Az idős lakosság feltárt problémai: Egyedüllét, elmagányosodás, romló egészségi állapot, kulturális ellátatlanság. Cél: Az aktívabb közösségi életbe való bekapcsolódásuk. Az idősek nagyobb mértékű bevonása a közösségi rendezvényekbe, közösségi programokban való aktívabb részvétel.” Generációk közti együttműködését segítő programok, tisztelet az időseknek program, idősek napja, nosztalgia napok.
Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása.” CSR programok, kistérségi civil kerekasztal, kistérségi civil napok szervezése.