Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

MŰKÖDÉSÜNK

Az alapítvány neve:         Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.

Az alapítók:

Major László

Bogdán Istvánné sz: Száraz Hajnalka

néhai Gulyás László

néhai Alpár Jenő


Az Alapítvány célja:

 • A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
 • Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatása megszervezése, a szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás.
 • A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.
 • A közcélú, közhasznú, tranzit és igény esetén egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált       foglalkoztatása az ehhez kapcsolódó EU-s, régiós, térségi, foglalkoztatáspolitikai, és egyéb közmunkaprogramok  pályázatain való részvétellel, szoros együttműködésben az önkormányzattal, annak intézményeivel, bizottságaival, és a képviselőtestülettel.
 • Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok elkészítése.
 • Az euroatlanti integráció elősegítése: egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül  természetvédelemi,  környezetvédelemi tevékenység végzése, a helyi és regionális környezetvédelmi feladatok EU-s színvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétegek szociális ellátása, gondozása.
 • Helyi társadalmi szervezetek ernyőszervezete.
 • A község önkormányzaton kívüli gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása, az ebből adódó gazdasági előny érvényesítése és annak felhasználása a község érdekében.
 • Nemzetközi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése.
 • Az alapítvány az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek és mozgáskorlátozott, illetve fogyatékos személyeket kíván képességüknek és képzettségüknek, lehetőségeiknek megfelelően foglalkoztatni, foglalkoztatásukat megszervezni. Célja a szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás. A foglalkoztatásra vonatkozóan kíván pályázni, mely foglalkoztatással a komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztését kívánja megvalósítani a térségfejlesztés keretében.

 

 Az Alapítvány által céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységei:

Céljai megvalósítása érdekében végzett közhasznú tevékenysége: a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet- és állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, euroatlanti integráció elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek.

 

Az Alapítvány kezelő szervezete és képviselete:

Keszericze Istvánné (sz: Kis Mária Ernesztína)

Szatmári Ferenc

Dallos Sándorné (sz: Bencze Ágnes)