Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

EFOP 1.2.1.- 15. – 2016. – 00263. Védőháló a családokért program

A pályázat adatai:

  • A kedvezményezett neve: Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány
  • A projekt címe: Védőháló a családokért program megvalósítása a Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítványnál
  • A szerződött támogatás összege: 39.973.960.- Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban):  100%
  • A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.03.01-2019.03.01
  • A projekt teljes azonosító száma: EFOP 1.2.1.- 15. – 2016. – 00263.

A projekt tartalmának bemutatása:

Pályázatunk általános célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Szeretnénk közvetlen környezetünkben előmozdítani a szemléletváltást a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban azáltal, hogy integrált szolgáltatásokat nyújtunk a gyermekes családok támogatására. Fontosnak tartjuk a családok közötti szolidaritás erősítését, a harmonikus családi élet kialakításának támogatását formális és informális eseményeken keresztül. Célunk a családi életre nevelés elősegítése, a házassággal, a hosszú távú párkapcsolati elköteleződéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése, ehhez kapcsolódva a gyermeknevelés-, illetve a családi, házassági, párkapcsolati együttélés során felmerülő kérdések, problémák feloldásához való segítségnyújtás.

Szakmai programunk fentieknek megfelelően két fő irányban fejleszt, melyek egymásra épülnek, kiegészítik egymást: komplex programokkal, rendezvényekkel megcélozzuk a lakosságot, így a család egészét-egységét fejlesztjük; e mellett pedig a család tagjainak egyéni élethelyzeteire, problémáira fókuszálva személyre szóló személyiségfejlesztő, egyéni kompetenciafejlesztő alkalmakat is biztosítunk.

A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat és a foglalkoztatást, elhelyezkedést segítő, személyre szabott tréningeket, ezáltal hatékonyan szolgálják a családi közösségek komplex fejlesztését.