Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

Tevékenységek

Az alapítvány céljai elérésének érdekében folytatott tevékenységek:

  • Az Európai Unióval az euroatlanti integrációval kapcsolatos szóróanyagok propaganda termékek készítése és terjesztése, valamint a témával kapcsolatos rendezvények szervezése.
  • Az alapítvány az önkormányzat által meghatározott közcélú feladatokat átválallja, ilyen módon is csökkentve a szociális segélyezetttek számát. Az alapítvány biztosítja, végzi, szervezi a közhasznú foglalkoztatást, az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek megfelelő foglalkoztatását, a közcélú munkára való felkészítés érdekében. Maga az alapítvány végzi a betanítást, munkavédelmi oktatást, a munkák végzéséhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzését.
  • Együttmünködik minden olyan szervezettel, intézménnyel, amely részt vesz a hátrányos helyzetű rétegek, a roma lakosság társadalmi helyzetének javításában, munkahelyek létesítésében, az aktív munkaerő-piaci politikák  támogatásával. Adományok gyűjtését szervezi az arra rászorultaknak.
  • A alapítvány az esélyegyenlőség elősegítésére támogatást nyújt azoknak a rossz anyagi körülményekkel rendelkező társadalmi rétegeknek, romáknak, akik különböző oktatásokban vesznek részt, tanulmányokat folytatnak, elősegítve ezzel az egész életen át tartó tanulás politikájának érvényesítését.
  • Az alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a község hátrányos helyzetű lakóit, a romákat, rendszeres, illetve eseti támogatásban részesíti a rászorulókat.
  • Az alapítvány támogatja, szervezi a község töténemi, kultúrális értékeit bemutató rendezvényeket, valamint minden olyan tevékenységet, amely szervezett formában nagyobb mértékben tudja elősegíteni a község lakosainak kulturális és szociális fejlődését továbbá hozzájárul az oktatási és szociális infrastruktúra fejlesztéséhez.
  • Üdülőhelyekre, gyógyászati centrumokba utazások szervezése, ezek támogatása.
  • Az alapítvány támogatja környezet-, és természetvédelmi témakörökben tanulmányok, tájékoztató anyagok készítését, kiadását, előadások, konferenciák megszervezését, zöldövezetek karbantartását, illegális hulladéklerakók felszámolását.

Az Alapítvány gondoskodik kiadványok (folyóiratok) megjelentetéséről.